Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Eslöv Besöksadress: Utvägen 9, 24131 ESLÖV Postadress: Box 61, 24121 ESLÖV Telefon:+46(413)347000 E-post till Svenska kyrkan Eslöv

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gårdstånga kyrka

Gårdstånga kyrka

Gårdstånga kyrka är en 1100-talskyrka vackert belägen längs Kävlingeåns slingrande väg genom det skånska landskapet. Kyrkan är mest känd för sina unika träskulpturer av mästaren Jakob Kremberg, som tillkom under 1600-talet.

Historia:

Gårdstånga kyrka byggdes i slutet av 1100-talet. Kyrkan har byggts om flera gånger under årens lopp. På 1400-talet tillkom korsvalv och på 1600-talet byggdes tornet. Trappgavlarna har byggts till senare.
Under åren 1888-89 genomgick kyrkan en större restaurering. Bl.a.ersattes de små ljusöppningarna med stora färgade fönster. Nya valv inslogs och dekorerades med Lunds domkyrkas dåvarande valvmålningar som förebild.
Kyrkans inre präglas till stor del av de konstnärliga träskulpturer som gjort kyrkan vida känd.
Kyrkans många renässansinventarier bekostades till stor del av Anna Brahe som bl.a. ägde Viderups gods. Gravkoret tillbyggdes 1622  på initiativ av just Anna Brahe till minne av hennes avlidne make Steen Maltesen Sehested.

Interiör:
Altare, predikstol med portal, dopfunt med baldakin och kapellskrank
är alla verk av träsnidaren Jakob Kremberg. Skulpturerna uppfördes 1609-1628. Den ursprungliga bemålningen av träskulpturerna försvann vid restaureringen i slutet av 1800-talet, men har bevarats påtagligt väl - kanske tack vare detta!

Kyrkans äldsta inventarium är det medeltida stenaltaret med relikgömma i altarbordets mitt. Detta altare användes som trampsten vid ingången när Krembergs altare satts upp. Den har dock tagits upp och placerats på sin nuvarande plats.

Källa:

Wikipedia, Eslövs kommun.
Bild: Renée Backe
Bild: Renée Backe

Kontakta Expeditionen

– när du vill boka dop, vigsel, hyra lokal eller fråga något!

0413-34 70 00 • eslov.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Utvägen 9, 241 31 Eslöv
Postadress: Box 61, 241 21 Eslöv

Telefon: må-fr 9-15 (lunch 12.30-13) • Besök: må-to 8.30-16 (fredag till 15)

Söker du någon enskild anställd – se här >>