Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Eslöv Besöksadress: Utvägen 9, 24131 ESLÖV Postadress: Box 61, 24121 ESLÖV Telefon:+46(413)347000 E-post till Svenska kyrkan Eslöv

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsråden

I ett pastorat har församlingsråden det lokala ansvaret för gudstjänstliv under ett gemensamt kyrkoråd.

Församlingsrådens uppgifter med koppling till kyrkorum och gudstjänst enligt Kyrkoordningen:

Församlingsråden skall vara en referensgrupp i gudstjänstfrågor

 1. Församlingsrådet ska besluta om ekumenisk huvudgudstjänst efter samråd med kyrkoherden (eller den präst som kh delegerar)
 2. Församlingsrådet ska besluta om huvudgudstjänstens uppbyggnad efter samråd med kyrkoherden (eller den präst som kh delegerar)
 3. Församlingsrådet ska besluta om ekumeniskt nattvardsfirande efter samråd med kyrkoherden (eller den präst som kh delegerar)
 4. Församlingsrådet ska besluta om val av kyrkvärdar.
 5. Församlingsrådet ska utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden (eller den präst som kh delegerar) ansvarar för kyrkans inventarier enligt kulturminneslagen.
 6. Församlingsrådet ska besluta om församlingskollekt.
 7. Församlingsrådet ges ett verksamhetsbidrag; motsvarande 22% av ett för året aktuellt basprisbelopp, för exempelvis utveckling och vidareutbildning.
 8. Församlingsrådet ska utse någon som protokollför möte.
 9. Församlingsrådet ska följa den ordning som gäller för Kyrkorådet i fråga om offentlighet d.v.s. församlingsrådens möten är inte offentliga lika lite som kyrkorådets.
 10. Sammankalla och hålla ett antal möten per termin för att fatta beslut.

  Andra uppgifter enligt Kyrkoordningen

 • Församlingsrådet ska alltid yttra sig innan kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som särskilt berör den församlingen
 • Rådet ska yttra sig innan kyrkofullmäktige beslutar om indelningsändring i pastoratet
 • Rådet ska göras delaktigt i utarbetandet av församlingsinstruktion
 • Rådet kan ta initiativ till ändring av församlingsinstruktionen.

Läs mer nedan om våra tre församlingsråd