Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Fonder och stiftelser

Svenska kyrkan förvaltar stiftelsemedel som skänkts eller testamenterats av privatpersoner. Gåvobrev och testamenten innehåller ofta en uttalad önskan om att medel ska komma behövande människor i en viss församling till del. Kanske du eller någon du känner kan ansöka om medel härifrån?

Assarssons stiftelse

Bidrag till gamla, sjuka och behövande personer som är boende inom gamla Reslövs församling. Observera att samtliga tre kriterier; gammal (+65), sjuk och behövande, skall vara uppfyllda för att komma i åtnjutande av bidrag. 

Ladda ner ansökningsblankett till Assarssons stiftelse här

Måns Olssons i Öslövs hjälpfond

Den som söker ska vara boende inom det som tidigare utgjorde Bosarps kyrkoförsamling. I första hand utges bidrag till de som ej äger någon förmögenhet och ej har annan inkomst än pension, i andra hand till alla behövande församlingsbor.

Ladda ner ansökningsblankett till Måns Olssons hjälpfond här

Ladda ner ansökningsblankett via länkarna ovan

Välkommen att söka genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka den senast 24/11 till: 

Svenska kyrkan Eslöv 
Box 61 
24121 Eslöv
  

(Märk kuvertet med fondens namn)

Alla ansökningar behandlas med sekretess

Eftersom fondernas vänder sig till boende i specifika församlingarna kan det vara bra att kontrollera vilken församling man tillhör här ovan.

Har du frågor angående fonderna och stiftelserna ovan - kontakta ekonomichef Ann-Margret Gillerfors.

Stöd & samtal – diakoni

Varje människa bär sitt liv. Ibland blir den bördan för stor att bära på egen hand, då kan det vara fint att dela sin oro med en annan medmänniska. En möjlighet är att kontakta en diakon eller präst för samtal.