Foto: Jim Elfström /IKON

Dop

Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet är en gåva. I dopgudstjänsten, liksom i alla gudstjänster, sägs Guds välsignelse.

Dopets välsignelse påminner oss om att vi är sedda och älskade. Guds ansikte är vänt till oss. Kyrkan och församlingen firar och gläds över att en människa döps. Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap: med Kristus, församlingen, och kyrkan i världen.

Dopets betydelse

Dopgudstjänsten börjar med Guds inbjudan till gemenskap och slutar med välsignelsen som ett uttryck för att Gud vill vara med oss på alla våra vägar. Dopet är också en kallelse till att leva sitt liv i ansvar och omsorg. När vi i livet möter utmaningar, går igenom förändringar eller är med om det som är svårt påminner dopet oss om att det finns en väg som går genom död till liv tillsammans med Jesus. Dopet sker en enda gång men är samtidigt en inbjudan att leva hela sitt liv i dopets mönster – genom liv till död till liv. I Bibeln, i Matteusevangeliet, berättas det om när Jesus efter sin uppståndelse sänder ut sina lärjungar. Han ger dem uppdraget att döpa och lära. Detta uppdrag har vi även nu. Jesus löfte är att vara med oss alla dagar till tidens slut.

Tro, tradition & fest

Döpas som ungdom eller vuxen

För dig som är ungdom eller är i vuxen ålder funderar över dop/konfirmation finns alltid möjligheter!

Alla blir inte döpta som barn. Det finns ingen övre eller nedre åldersgräns för dop, och det är aldrig för sent för att döpas. För att bli konfirmerad måste man vara döpt, därför döps i dag en del ungdomar i samband med sin konfirmation. När man döps som vuxen har man oftast en tid innan dopet träffat någon/några från församlingen och samtalat om kristen tro. För den vuxne kan dopet vara ett sätt att markera för sig själv och andra att man leva som kristen och att man vill tillhöra den kristna gemenskapen. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Dop på annan plats

Har du önskemål om att ha dopet på annan plats än i kyrkan? Hör av dig till oss!

Kontakta Expeditionen

– när du vill boka dop, vigsel, hyra lokal eller fråga något!

0413-34 70 00 • eslov@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Utvägen 9, 241 31 Eslöv
Postadress: Box 61, 241 21 Eslöv

Öppet: må-fr 9-15 (lunch 12.30-13)

Söker du någon enskild anställd – se här >>

Dop – bilaga i tidningen Mama i samarbete med Svenska kyrkan: