Foto: Magnus Aronson

Dop

Dopet är en kärleksförklaring från Gud. I dopet ger Gud löftet om att vara med oss alla dagar vad som än händer. Barnet blir en del av en världsvid kristen gemenskap och en tvåtusenårig tradition. Genom dopet blir barnet medlem i Svenska kyrkan.