Foto: Josefin Casteryd/IKON

Stöd & samtal – diakoni

Varje människa bär sitt liv. Ibland blir den bördan för stor att bära på egen hand, då kan det vara fint att dela sin oro med en annan medmänniska. En möjlighet är att kontakta en diakon eller präst för samtal.

Samtal och stöd

Ingenting är för stort eller för litet att avhandlas i samtalsform. Berör det och är viktigt för dig finns vi diakoner och präster där och samtalar, benar ut, resonerar kring och funderar över det du för in i samtalet. Samtalet är kostnadsfritt. 

Diakonen har tystnadsplikt i fråga om sådant som han eller hon har fått veta under enskild själavård. Men uppgift kan lämnas ut om personen ifråga medger att uppgiften lämnas ut, att diakonen uttalar sig under ed, att det föreligger uppgift- informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag eller om det föreligger anmälningsskyldighet som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd och då är man skyldig att genast anmäla detta till socialnämnden.

Prästen har absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra samtalet vidare är det inte möjligt. 

Kontakta oss

Möt oss på Hållplats för själen Eslöv och Marieholm eller kontakta oss och boka en tid. Vill du prata med en diakon eller präst hittar du kontaktuppgifter här >>

Ekonomisk hjälp 

Svenska kyrkan förvaltar stiftelsemedel som skänkts eller testamenterats av privatpersoner. Gåvobrev och testamenten innehåller ofta en uttalad önskan om att medel ska komma behövande människor i en viss församling till del.
Här kan du läsa mer om de fonder och stiftelser som Svenska kyrkan Eslöv förvaltar och vilka kriterier som gäller >>

Vid enstaka, akuta situationer har vi möjlighet att ge hjälp till mat, medicin och/eller kläder. Kontakta oss diakoner för mer information.

Liv i balans – En samtalsgrupp om existentiell hälsa

Under höstterminen träffas vi vid fyra tillfällen och samtalar om meningen i livet och andra ämnen som stärker vår existentiella hälsa och på så sätt ökar vår motståndskraft mot livets utmaningar och/eller påfrestningar. 

Miljöombyte - någon?

Läger, lägervistelse, dagsutflykt, bussresa – här hittar du möjligheter att fly vardagen och komma hemifrån ett tag

Ideell i Svenska kyrkan Eslöv - du behövs!

Som ideell i Svenska kyrkan Eslöv ger du av din tid, din kunskap, din kärlek och ditt engagemang. Du blir en ljusglimt för andra och du blir del av ett sammanhang som värnar livet, glädjen och den goda gemenskapen.

Leva vidare

– en samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat

Fängelsekyrkan – om arbetet på en anstalt

Fängelsekyrkan finns på varje häkte och kriminalvårdsanstalt. Alla människor har rätt att utöva sin religion – och i detta ingår möjlighet att tala med själasörjare från det egna samfundet eller den egna religionen.