Foto: Josefin Casteryd/IKON

Stöd & samtal – diakoni

Varje människa bär sitt liv. Ibland blir den bördan för stor att bära på egen hand, då kan det vara fint att dela sin oro med en annan medmänniska. En möjlighet är att kontakta en diakon eller präst för samtal.

Samtal och stöd

Ingenting är för stort eller för litet att avhandlas i samtalsform. Berör det och är viktigt för dig finns vi diakoner och präster där och samtalar, benar ut, resonerar kring och funderar över det du för in i samtalet. Samtalet är kostnadsfritt. 

Diakonen har tystnadsplikt i fråga om sådant som han eller hon har fått veta under enskild själavård. Men uppgift kan lämnas ut om personen ifråga medger att uppgiften lämnas ut, att diakonen uttalar sig under ed, att det föreligger uppgift- informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag eller om det föreligger anmälningsskyldighet som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd och då är man skyldig att genast anmäla detta till socialnämnden.

Prästen har absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra samtalet vidare är det inte möjligt. 

Kontakta oss

Möt oss på Hållplats för själen Eslöv och Marieholm eller kontakta oss och boka en tid. Vill du prata med en diakon eller präst hittar du kontaktuppgifter här >>

Ekonomisk hjälp 

Svenska kyrkan förvaltar stiftelsemedel som skänkts eller testamenterats av privatpersoner. Gåvobrev och testamenten innehåller ofta en uttalad önskan om att medel ska komma behövande människor i en viss församling till del.
Här kan du läsa mer om de fonder och stiftelser som Svenska kyrkan Eslöv förvaltar och vilka kriterier som gäller >>

Vid enstaka, akuta situationer har vi möjlighet att ge hjälp till mat, medicin och/eller kläder. Kontakta oss diakoner för mer information.

Carola Störbäck

Carola Störbäck

Svenska kyrkan Eslöv

Diakon, Teamledare diakonala teamet

Anna Sjögren

Anna Sjögren

Svenska kyrkan Eslöv

Diakon

Marie Linde

Marie Linde

Svenska kyrkan Eslöv

Präst

Kristina Klingberg

Kristina Klingberg

Svenska kyrkan Eslöv

Socionom

Josefine Brummer

Josefine Brummer

Svenska kyrkan Eslöv

Diakoniassistent