Bosarps kyrka
Foto: Renée Backe

Bosarps kyrka

Klicka på bilden för en virtuell rundtur i Bosarps kyrka (länk till GoogleMaps) Foto: Renée Backe

1867 rev man den gamla 1100-talskyrkan i Bosarp. Den nya kyrkan byggdes bland annat av stenar från den gamla kyrkan. För nybyggnationen införskaffades en ny bit jord och den nya kyrkan kom att byggas ca 500 meter från den gamla. Där anlades också en ny kyrkogård. Den gamla gravplatsen kom att utsättas för stor förödelse i samband med att kyrkan revs. Idag är den gamla kyrkogården i gott skick och har en minneslund, med ett smideskors i blickfånget. En friluftsgudstjänst hålls årligen i kyrkoruinen i samband med midsommarhelgen.

Bosarps nya kyrka invigdes den 9 augusti 1868. den underhölls endast nödtorftigt under ett stort antal år, vilket fick till följd att den i början av 1900-talet var i behov av en grundlig invändig renovering. Frågan om renovering togs upp vid ett flertal tillfällen, men rädsla för att låna pengar till att bekosta arbetet lade hinder i vägen. Onsjö härads hembygdsförenings årsbok 1956 skriver utförligt (och rätt skojigt) om alla turerna i frågan. Kyrkan kom att renoveras mellan mars och september 1913. 1952 putsades hela innertaket om och har i stort behållit sitt utseende sedan dess, även om senare renoveringar skett. 1953 fick kyrkan en ny orgel, som används än idag.

Altaret i Bosarps kyrka är lite ovanligt. Det är gjort av polerad kalksten och på framsidan ser man ett kors som strålar i ljus med två stiliserade veteax på ömse sidor, allt i guldfärg. Någon altartavla i traditionell mening finns inte. Istället finns ett stort krucfix, gjort av Nils Jörgen Andersson, Djursholm, och två glasmålningar i blickfånget. Glasmålningarna är gjorda av Anders Nilsson, Lund och skänktes 1913 av greve Trolle Bonde. Den vänstra målningen föreställer bebådelsen och den högra heter "Uppståndelsen".

Dopfunten fanns i den gamla kyrkan. Den står på ett fundament, som består av medeltida gravstenar och en häll, som legat över kyrkoherde Carl Petter Wittlows grav. Dopfunten är från 1100-talet och huggen i sandsten.

Predikstolen är också den från den gamla kyrkan. Den är från 1600-talet och är tydligt präglad av barocken. Predikstolen pryds av snidade figurer föreställande evangelisterna och bär inskriften: "Beati, qui verbum dei et custodiunt illud. Luce XI" (Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det. Luk.11) 

Bosarps kyrka har två klockor. Den äldsta kommer från den gamla kyrkan och inköptes 1655 från Helsingör, men gjöts om 1810. Den andra klockan har tillhört den medeltida kyrkan i Gullarp, som revs i mitten av 1800-talet. 

På denna klocka står bl.a.:

"IAG ÄR DÖD MEN LIKVÄL BIUDER
DEM, SOM LEFVA, TRÄDA OPP
I GUDS HUS, DER ORDET LIUDER
SOM UPPVÄCKER TRO OCH HOPP
KOMMER DÅ AT FLITIGT ÖKA
DERAS TAL, SOM HERREN SÖKA."

Orgeln i Bosarps kyrka

Utdrag ur Lunds stifts orgelinventering

Bosarps kyrka interiör
Foto: Renée Backe
Detalj predikstol Bosarps kyrka
Foto: Renée Backe
Friluftsgudstjänst med brassmusik på Bosarps gamla kyrkogård 170625
Friluftsgudstjänst med brassmusik på Bosarps gamla kyrkogård 170625 Foto: Renée Backe

KONTAKTA EXPEDITIONEN

– när du vill fråga något eller boka dop, vigsel, hyra lokal

0413-34 70 00 • eslov@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Utvägen 9, 241 31 Eslöv
Postadress: Box 61, 241 21 Eslöv

Öppet

  • Mån, tis, tor 9-15 (lunchstängt 12-13)
  • Ons, fre 9-12

Söker du någon enskild anställd – se här >>