Foto: Renée Backe

Borlunda kyrka

Borlunda kyrka, byggd 1866-1868, med planform enligt det latinska korset med särskilt breda korsarmar. Ett västtorn för klockorna är asymmetriskt placerat. Kyrkan ligger på en upphöjd plats omgiven av kyrkogården med alléer av högväxta tujor.

Historia:

Borlunda och Skeglinge hade tidigare varsin församling och hade två medeltida kyrkor. Vid mitten av 1800-talet stod båda kyrkorna i behov av renovering och förslag på en större gemensam kyrka framlades. En 7 år lång tvist tog form mellan Skeglinge församling som ville behålla sin församlingskyrka och biskopsämbetet och de adliga jordägarna som argumenterade för en ny kyrka. Kampen var ojämn och trots att Skeglingeborna besvärade sig hos Kunglig Majestät och kammarkollegium blev resultatet en ny gemensam kyrka, Borlunda-Skeglinge kyrka.

1866-1868 byggdes kyrkan efter ritningar av den danske arkitekten och professorn Ferdinand Meldahl. Den nya kyrkan omgavs även den av en tvist efter det att den stängts 1992 av Yrkesinspektionen pga rasrisk. Risken för ras berodde på sprickor i takstolens bjälklag. Kyrkan stod under nästan 9 år under rivningshot, men kampen var lyckosam och kyrkan renoverades och återöppnades 16 december 2001.

Interiör:

Altare: Ritades av W. Klein. Byggmästare och bildhuggare Pettersson tillverkade troligtvis de största delarna. År 2001 köptes ett nytt altarbord, ritat av arkitekt Viggo Marsvik från Lund.

Altartavlan: Vem som målat altartavlan är okänt. I kyrkan finns även två äldre altartavlor från de medeltida kyrkorna.

Predikstol: Av gotiskinspirerad stil, sitter uppsatt på södra väggen. Den gamla predikstolen, från ca 1800, restaurerades på 1970-talet och står placerad i kyrkan strax nedanför koret i norra korsarmen.

Dopfunt: Införskaffades 1872, tillverkad i cement. Tillverkaren är okänd. Nysilverfat och invändig dopskål inköptes av juvelerare C.A. Kjersnäs i Göteborg.

Kyrkklockorna: Av de gamla klockorna finns en från 1728 bevarad. Det är stöpt av Andreas Wetterholtz o Stralsund och står i kyrkans södra tvärskepp. 1929 hängdes två nya klockor upp i det övre tornrummet.

  
Källa: ”Borlunda Kyrka: En skrift inför återöppnandet den 16 december 2001”, sammanställd av Kerstin Ribbing och Elisabeth Persson. Häftet finns i sin helhet att skaffa i kyrkan.

Mer läsning om Borlunda kyrka

Med anledning av att Borlunda 2016 firade 15 årsjubileum efter återinvigningen skrev kyrkogårdsvaktmästare Elsbeth Rudolvsson en artikel om kyrkan och renoveringen av den en gång rivningshotade kyrkan. Artikeln publicerades först i vår församlingstidning 161116.

Läs artikeln i sin helhet här >>

Orgeln i Borlunda kyrka

Utdrag ur Lunds stifts orgelinventering

KONTAKTA EXPEDITIONEN

– när du vill fråga något eller boka dop, vigsel, hyra lokal

0413-34 70 00 • eslov@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Utvägen 9, 241 31 Eslöv
Postadress: Box 61, 241 21 Eslöv

Öppet

  • Mån, tis, tor 9-15 (lunchstängt 12-13)
  • Ons, fre 9-12

Söker du någon enskild anställd – se här >>