Foto: Alex & Martin /IKON

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud och tar avsked.

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om att bli försonade med det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för hela människan. Vi lägger kroppen till vila, prästen lyser frid över den avlidne och överlåter honom/henne i Guds omsorg och kärlek.

Inför begravningsgudstjänsten

Den som står som närmast anhörig vid en begravning får en liten folder av oss med posten som även går att läsa här nedan.

Begravningsombud

Länsstyrelsen har förordnat, Dan Hansson tel 073-835 40 30 att vara begravningsombud för samtliga församlingar/pastorat belägna inom Eslövs kommun. Förordnandet gäller från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.

Begravningsombud granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Läs mer om vad begravningsombud gör och vem som tillsätter dem.