Foto: Ulf Tjärnström

SKÄRTORSDAGSMÄSSA

S:t Andreas kyrka

Vi får fira Skärtorsdagsmässa med församlingsherde Mary Lindgren Carlsson och Ulrika Johansson, kantor.

Ulrika spelar psalm 442:

Han gick den svåra vägen upp till Jerusalem.
Han gick med sina vänner som skulle svika honom snart.
Han gjorde det för dem. Han gjorde det för dem.

Han gick den svåra vägen upp till Jerusalem.
Där blev han slagen, hånad och törnekrönt av fienden.
Han teg och led för dem. Han gjorde det för dem.

Han gick den svåra vägen. Han bar sitt eget kors.
Han bad: "Min Gud, förlåt dem." Han led och dog på Golgata.
Han gjorde det för oss, för alla och för oss.

Läsning från Psalm 22, verserna 2-12.

Stanna här och vaka med mig
Sång från Taizé