Foto: Ulf Tjärnström

Pitkäperjantai - kolme ristiä rinnakkain

(Långfredagen - tre korset sida vid sida)