Meny

Pingst

Kom heliga Ande, förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verka med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen

Pingst som i sitt ursprung betyder den femtionde, den 50:e dagen efter påsk, påsken som är centrum i vår bekännelse. Då visade Gud sin styrka i uppståndelsens ljus, vid Kristi himmelsfärd blev kyrkan myndig och i pingstens tid blir vi rustade med Anden. Den närvarande frånvaro, den som ger oss kraften att möta livet och får oss att andas genom Gud.

Tänker på hur det var där på den övre salen med alla språk som hördes och människor förstod (Apostlagärningarna 2:1-11). Det låter konstigt men anden ger oss ledning i vad betydelsen är. Så också i våra tider, när en sjukdom gör att vi inte kan mötas fysiskt. Det fysiska mötet får vi förvandla till ett andligt med varandra i bön och tanke med de vi älskar och värnar, så som Kristus i Anden möter oss varje dag.

Andens trevande in i vår värld och blir tydligt gestaltad av vårens och sommarens ankomst. Vi ser vinden böja de späda björkarna, de påverkas av den, precis som Anden påverkar dig och mig, Guds hand rör vid oss.

Johan Hedlund
Kyrkoherde Eskilstuna Pastorat