Eskilstuna församling

Prata med oss

Kontakt

Eskilstuna församling Besöksadress: Kyrkans hus, Smörparken, 63220 Eskilstuna Postadress: Box 307, 63104 Eskilstuna Telefon: +46(16)170700 E-post till Eskilstuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Om oss

Läs om vår vision
Läs om vår organisation
Läs om gudstjänst
Läs om kyrkofullmäktige
Läs om kyrkorådet
Läs om sammanträdesdagar för kyrkofullmäktige och kyrkorådet
Läs om behandling av personuppgifter i Eskilstuna församling

Till Eskilstuna församling är alla välkomna, troende, tvivlare och icke-troende. De flesta kommer någon gång i livet i kontakt med oss, genom dop, vigsel och begravning eller genom vår verksamhet och våra gudstjänster. Det finns inga krav på att du måste tro på ett speciellt sätt och vi vill möta alla våra besökare med öppenhet och som jämlika. 

Vår vision

Svenska kyrkan Eskilstuna församling är en öppen, berörande och angelägen plats för alla människor, där Kristus är i centrum och där man kan växa, kämpa och bli bekräftad. 

Vår organisation

Eskilstuna församling leds av kyrkoherde Johan Hedlund. Organisationen är indelad i församlingsverksamhet, begravningsverksamhet och stödfunktioner. Den sverigefinska verksamheten är en naturlig del av hela församlingens verksamhet. Eskilstuna församling har ett samarbete med Eskilstuna Stadsmission, tidigare känd som Härbärget.

Församlingsverksamheten
Förutom firande av gudstjänst, bedriver församlingsverksamheten diakoni, undervisning och mission. Det handlar bland annat om socialt arbete, gruppverksamheter för barn, föräldrar och ungdomar och enskilda samtal. Verksamheterna bedrivs i Eskilstuna församlings kyrkor och församlingshem.

Begravningsverksamheten
Begravningsverksamheten består av kyrkogårdarna och krematoriet. Svenska kyrkan har uppdrag från Riksdagen att sköta begravningsväsendet i de flesta kommuner i Sverige. Verksamheten regleras av Begravningslagen. Eskilstuna församling erbjuder därför lokaler och begravningsplatser som kan användas av människor med andra livsåskådningar än den kristna. 

Stödfunktioner
Stödfunktioner består av ekonomi, fastighet, HR, IT, kommunikation och lön. Stödfunktionerna håller till i Kyrkans hus i Smörparken.

Eskilstuna Stadsmission
Eskilstuna församling stödjer Eskilstuna Stadsmission (f.d Föreningen Härbärget) genom att vara medlem och huvudman i föreningen och med ett ekonomiskt stöd. Eskilstuna Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening, med ändamål att utifrån diakonal och kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka, samt verka för barn och ungdomars vård, utbildning och fostran. Läs mer om Eskilstuna Stadsmission här.

Gudstjänst

Gudstjänsten är det centrala i kyrkan och ett möte med människor och Gud. Här finns uttryck för sorg, glädje, tacksamhet, skuld, kärlek och omtanke. Gudstjänsten ger uttryck för vad det innebär att vara människa och bereda plats för möte med den levande Guden. I liturgin finns en rytm och ett språk som ska vara ett forum för livet, de ramar inom vilka vi uttrycker tro och liv. Kanske kan uttryckssätten upplevas som främmande innan man vant sig och lärt sig, men å andra sidan så är det ju även så inom idrott eller yrkesliv, det tar en tid innan man lärt sig kulturen och språket.

Läs mer om gudstjänst och liturgi på Svenska kyrkans hemsida

Kyrkofullmäktige

Eskilstuna församlings kyrkofullmäktige period 2014-2017.

Presidium
Ordförande Lars Gihl
Vice ordförande Marie Rydén Davoust
2:e vice ordförande Solveig Lundström 

 

Kyrkoråd

Eskilstuna församlings kyrkoråd period 2014-2017.

Ledamöter
Ordförande Birgitta Ehrenström, 070-248 80 34, birgitta.ehrenstrom@telia.com
Tomas Lindroos, vice ordförande, 070-751 18 40, carlolov.lindroos@gmail.com

Jones Anna Sörman, Sten Rydå, Helene Lontos Lundkvist, Märit Zettervall-Svensson, Lars Gihl, Lars G Linder, Anne-Marie Guillén Ramirez, Carina Ålander, Leif Andersson, Terje Lauritzen, Margareta Ekström, Johan Hedlund, kyrkoherde.

Ersättare
Anna Jarl, Liliana Assi, Gunilla Cederin Magnusson, Bengt Johansson, Mariann Grudevall, Vilho Säkkinen och Ulf Isaksson.

Kontakta Kyrkans hus om du vill läsa protokoll från kyrkorådets sammanträden.

sammanträdesdagar 2017

Kyrkofullmäktige sammanträder 16 maj (beslut om årsredovisning, bokslut och verksamhetsuppföljning).

Kyrkorådet sammanträder 21 feb, 21 mars, 25 april och 30 maj.

Indelningsdelegerade (medlemmar från kyrkofullmäktige i Eskilstuna och Västra Rekanre församlingar) sammanträder 17 jan (konstituerande möte).

behandling av personuppgifter i eskilstuna församling

Genom din anmälan godkänner du att du registreras hos Eskilstuna församling. Registret innehåller de personuppgifter som du själv har lämnat. Personuppgifterna används enbart för den verksamhet eller prenumeration du anmäler dig till och tas bort när du avslutar verksamheten eller prenumerationen. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Eskilstuna församling. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Eskilstuna församlings verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakta oss.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen. (PuL1998:204)