Styrning och ledning

Hur ser strukturen eller organisationen ut i Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat? Vem tar besluten? Vilka är de förtroendevalda? Här hittar du mer om vilka som bestämmer i kyrkan.