Öppet möte om öppet brev

Nyhet Publicerad Ändrad

Eskilstuna församling bjuder in till öppet möte i Fors församlingshem tisdag 28 november kl 18.00. Mot bakgrund av det öppna brev som publicerades i Eskilstunakuriren 10 november vill vi, som den demokratisk styrda kyrkan vi är, gärna föra en dialog med våra församlingsbor.

Eskilstuna församling bjuder in till öppet möte i Fors församlingshem tisdag 28 november kl 18.00. Mot bakgrund av det öppna brev som publicerades i Eskilstunakuriren 10 november vill vi, som den demokratisk styrda kyrkan vi är, gärna föra en dialog med våra församlingsbor. 

Medverkar gör kyrkoherde Johan Hedlund och kyrkorådets ordförande Birgitta Ehrenström. Vi hoppas med detta att kunna besvara alla frågor och få en konstruktiv dialog med våra församlingsbor.

Bakgrunden för mötet är det öppna brev som publicerades i Eskilstunakuriren fredagen den 10 november, I brevet kritiseras Eskilstuna församlings ledning för hur sitt planeringsarbete för 2018. Det har i spåren av publiceringen varit engagerade diskussioner i sociala medier. Ärendet har också fått uppmärksamhet i nyhetsmedia.  

Eskilstuna församlings ledning menar att det nu finns ett behov av att möta våra församlingsbor och samtala. Ibland är möten och samtal det bästa sättet att kommunicera med och förstå varandra. Alla som vill är välkomna i Fors församlingshem tisdagen den 28 november kl 18.00.