Eskilstuna församling ”ny inviger” sitt Diakonicenter

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 1 december 2017 flyttar Diakonicenter från sitt nuvarande läge i Annexet, intill Kyrkans hus, till Fors församlingshem. I samband med invigningen presenteras församlingens diakoniverksamhet.

Vi måste tyvärr meddela att föreläsningen med Anna-Lena imorgon 1 december kl. 14:00 är inställd på grund av sjukdom. Vi beklagar detta och välkomnar er självklart till invigningen av Diakonicenter som pågår som planerat! 

Istället föreläser Tomas Öberg: Knarket & knarklangaren - allt kaos började i Köping
När: fredag 1 december
Tid: 14.00 -15.00
Var: Fors församlingshem
Varmt välkomna!

För att bemöta det växande behovet av gemenskap och mötesplatser av olika slag gör nu församlingen ytterligare satsningar på sin diakoniverksamhet. Detta genom att flytta Diakonicenter till Fors församlingshem. 1996 startade Eskilstuna församling Härbärget med Diakonicenter. 2016 bildades Stadsmissionen, som numera driver Härberget, på initiativ av Eskilstuna församling.

Som ett led i detta fortsätter Stadsmissionen att vara kvar med Härbärget i Annexet medan Eskilstuna församling flyttar sitt Diakonicenter till Fors församlingshem.

- Genom åren har vi haft ett gott samarbete med Stadsmissionen och de kommer att fortsätta att göra ett fantastiskt arbete. Men genom att flytta vår diakoniverksamhet till Fors församlingshem kommer vi att kunna utveckla och bemöta det växande behovet av dem som vänder sig till oss för gemenskap men även för stöd , säger Amelie Junger, församlingschef Eskilstuna församling.

Inledningsvis kommer flytten inte att innebära några större förändringar för dem som i dag besöker Diakonicenter för bland annat grötfrukostarna, Mandalamålning, filmvisningar eller bara för att prata lite över en kopp kaffe. Likaså kommer diakonerna fortsätta att hjälpa och stötta dem som vänder sig till Diakonicenter även i andra frågor.

- Flytten till Fors församlingshem gör att vi kommer att kunna förstärka befintlig verksamhet och välkomna fler människor till vår gemenskap. Vi kommer också att kunna starta upp fler verksamheter så som läxläsning för SFI studerande, sygrupper, stödverksamhet för psykiskt funktionsnedsatta samt olika samtalsgrupper för att bemöta det ökande behovet av stöd, säger Amelie Junger.

Det som Diakonicenter gör idag kommer de att göra även fortsättningsvis. Utöver det finns det möjlighet att komma med förslag på vilka verksamheter som ska finnas i framtiden.

- Vi välkomnar församlingsmedlemmarnas och eskilstunabornas förslag på vilka verksamheter de tycker är viktiga att vi bedriver. Vilka behov finns i samhället idag? och kan vi på något sätt fånga upp det i vår verksamhet? Oavsett om besökaren vänder sig till oss för att vara en del av gemenskapen, eller för att de behöver stöd, säger Amelie Junger. 

Vad: ”ny invigning” av Diakonicenter
När: 1 december 2017
Tid: 12.00
Var: Fors församlingshem

Varmt välkomna!