Nådens gåvor

"Hos oss människor finns det en beroendeproblematik, inte något som är problematiskt i sig utan något som är gott. Vi är beroende av varandra." Välkommen till en betraktelse för tionde söndagen efter trefaldighet med kyrkoherde Johan Hedlund.