Medmänniskan

Pia Wikström och Amelie Junger, diakoner, ger oss en betraktelse till trettonde söndagen efter trefaldighet.