Meny

Kristi förklaringsdag

Vem är Gud? Frågan ställs till mig ofta.

Vem är Gud? Frågan ställs till mig ofta. Jag kan inte svara på den så du blir nöjd, jag kan svara på hur jag erfar Gud. Jesus släpar med sig de tre närmaste på berget, visar vem Gud är och vännerna vill inte gå därifrån, de vill stanna och bevara sin upptäckt och inte lämna den. Men det är just vad vi behöver göra, erfara Gud och bära med sig Gud i vår vardag, där vi är. Som en vägvisare, en trygghet eller någon som vi har en relation till och kan förhålla vårt liv efter. Ett liv fullt av konsekvenser utifrån hur jag har erfarit Gud.

Tvillingpojkarna på 7 år som jag har hand om, hör att deras mamma är på telefonen. De rusar fram och sliter luren ur min hand, hon är i USA på arbete. Jag tror de ska fråga vad hon gör, vad de har gjort idag, ja sådär som barn gör när de talar i telefonen. Nej istället frågar de sin mamma; Är Gud en kille eller tjej? Mamman blir lite ställd där borta i Chicago, men hon finner sig och ställer en motfråga; Vem är Gud för dig? Pojkarna berättar, den ene tror att Gud är en hon och den andre att Gud är en han; Bra, säger mamman, då vet ni vem Gud är för var och en av er.

Lukasevangeliet 9:28-36

Johan Hedlund
Kyrkoherde Eskilstuna Pastorat