Kallelse

Eskilstuna pastorats Kyrkofullmäktige kallas till digitalt sammanträde, måndagen den 1 mars kl 18.30. Ärenden enligt anslag och personlig kallelse. Lars G Linder Kyrkofullmäktiges ordförande