Foto: Mattias Pettersson

Handlingshjälp till riskgrupper i Eskilstuna avslutas

Nu har alla som är 70 år eller äldre eller som tillhör en riskgrupp erbjudits vaccination. Därför finns inte behovet av den handlingshjälp längre som erbjudits genom ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat.

Handlingshjälp till riskgrupper i Eskilstuna avslutas

Nu har alla som är 70 år eller äldre eller som tillhör en riskgrupp erbjudits vaccination. Därför finns inte behovet av den handlingshjälp längre som erbjudits genom ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat.

Båda parter är mycket nöjda med samarbetet som avslutas i och med att vaccineringen kommit igång.

– Vi vill involvera civilsamhället mer i arbetet med krisberedskap. Genom samarbetet med Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat fick vi möjlighet att göra det nu under pågående pandemi, säger Björn Almroth, civilförsvarssamordnare Eskilstuna kommun.

– Att möta de människor som behöver hjälp känns både viktigt och angeläget när vi alla står inför en krissituation, både som individer och kollektiv. Vi i Svenska kyrkan är glada att vi med våra resurser har kunnat hjälpa till, säger Johan Hedlund, kyrkoherde, Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat.

– När vi hjälpt personer med att handla mat eller medicin har vi träffat många som känt sig djupt ensamma. Andra har befunnit sig i ett vakuum. Ensamheten som uppkom hos många under pandemin har varit stor och vi från Svenska kyrkan blev en enorm glädjekälla genom våra korta samtal över en levererad matkasse, säger Anne Sallmén, värdinna på Tunafors församling.

– Eskilstuna kommun är glada över att ha bidragit till att hjälpa personer i riskgrupp genom tjänsten med handlingshjälp. Samarbetet mellan oss och Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat har varit lyckat och lagt grunden till fortsatt samarbete, säger Helena Andersson Tsiamanis, utvecklare kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna kommun.

Handlingshjälpen har varit en uppskattad service under pandemin. Det har också varit en trygghet för anhöriga som bor en bit bort att veta att deras anhöriga kunnat få hjälp med att handla. Tanken har hela tiden varit att underlätta för personer som uppmanats att isolera sig och som saknar ett eget nätverk. Dessa personer har inte heller varit berättigade till annat stöd från kommunen som exempelvis hemtjänst.

Om handlingshjälpen

I mars 2020 skrev MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en avsiktsförklaring gällande samarbete med anledning av pandemin. I Eskilstuna kommun har Svenska Kyrkan haft uppdraget att samordna frivilliginsatser. Frivilligcentralen, RF-SISU Sörmland Norra och Röda Korset har ingått som samarbetsaktörer till och med den 31 oktober då den centrala överenskommelsen med MSB avslutades. Sedan fortsatte samarbetet mellan Eskilstuna kommun och Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat till och med den 31 maj 2021 trots att den centrala överenskommelsen med MSB avslutades.

Under pandemin har de som varit 70 år eller äldre eller tillhört en riskgrupp fått hjälp med att handla eller att hämta ut medicin genom ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat. Själva tjänsten har varit kostnadsfri men den som nyttjade tjänsten betalade själv för sina faktiska inköp.

För mer information:
Helena Andersson Tsiamanis, utvecklare kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna kommun
helena.tsiamanis@eskilstuna.se, 070-211 65 86

Svenska kyrkans kontaktperson:
Johan Hedlund, kyrkoherde, Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat
johan.hedlund@svenskakyrkan.se, 073-773 56 01