Goda förvaltare

En betraktelse för nionde söndagen efter trefaldighet av kyrkoherde Johan Hedlund.