Foto: Ulf Tjärnström

Vi söker tre församlingsherdar till Eskilstuna pastorat

Vi i Eskilstuna pastorat drar lärdom av erfarenheterna vi har av att jobba i stor församling. Nu går vi mot en kyrka i tiden med mindre och mer lätthanterliga församlingar under pastoratets paraply.

Vill du vara församlingsherde i en modern kyrka? Välkommen!

Vi i Eskilstuna pastorat drar lärdom av erfarenheterna vi har av att jobba i stor församling. Nu går vi mot en kyrka i tiden med mindre och mer lätthanterliga församlingar under pastoratets paraply. Vi hoppas att du vill ta chansen att jobba som församlingsherde med full delegation och fokus på det som är centralt för din roll i en mindre församling. Till din hjälp har du full support med administration, IT, HR, fastighet, kommunikation, bokning och lön av en central organisation. Allt för att ditt jobb som församlingsherde och del av ledningsgrupp ska kunna bli så roligt och effektivt som möjligt.

Pastoratet genomgår nu en unik strukturförändring där vi går från att vara två församlingar till att bli fyra församlingar. Målet med detta är att medarbetare och du som församlingsherde ska bygga en levande församling i det lokala sammanhanget, där medlemmarnas behov är i fokus. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare bygger du en församling som kan göra skillnad!

Du kommer också att ingå i ledningsgruppen och vara delaktig i dess strategiplanering och utveckling av pastoratet i sin helhet. Som församlingsherde i Eskilstuna pastorat får du del av ett väl utarbetat introduktionsprogram med teambuilding insatser och ledarskapsutveckling såsom utvecklande ledarskap.

Förmånspaket finns också tillgängligt.

Om Eskilstuna pastorat
Eskilstuna pastorat bedriver ett modernt församlingsarbete och har med sina 37 000 medlemmar och 140 medarbetare många olika verksamheter och ambitioner. Pastoratet driver en förskola. I övrigt finns också sjukhuskyrka.

Eskilstuna pastorats vision är: Vi vill möta dig där du är.

Vi söker församlingsherdar till:

S:t Ansgars församling
Här finns Tomaskyrkan och Ansgarskyrkan. Ett mångfacetterat område med mångkulturell befolkning.

Många av de boende i området har behov av socialt stöd. Barn och familj som inriktning. Medlemsstorlek ca 6 500.

S:t Johannes församling
Här finns Klosters kyrka, S:t Pauli kyrka och S:t Petri kyrka. Stadsförsamling med stor barn och ungdomsverksamhet, finskspråkig verksamhet. Här ligger också vår egen förskola. Medlemsantalet ligger runt 12 300.

Västra Rekarne församling
Här finns Öja kyrka, Lista kyrka, Gillberga kyrka, Västermo kyrka och Värhulta kapell. En aktiv landsbygdsförsamling som blev en del av Eskilstuna pastorat 2018. Här finns en väl fungerande församlingsverksamhet med ett stort engagemang bland församlingsbor och ideella. Medlemsantalet ligger runt 3 000.

 Arbetsuppgifter
Du ska leda arbetet med att utveckla och bygga din församling till en modern kyrka så att medlemmar får bästa möjliga kontakter med kyrkan. Du möter dina församlingsbor i gudstjänster och kyrkliga handlingar. Du ansvarar för att på ett tryggt sätt leda och fördela arbetet i församlingen med egen ekonomi och med full delegation från kyrkoherden.

Kvalifikationer
Som ledare har du ett coachande förhållningssätt där du får medarbetare att känna engagemang och delaktighet i sitt arbete och verksamhetsutvecklingen. Som person är du trygg i dig själv och din roll som chef. Du är lyhörd i relation till andra, är anpassningsbar och hanterar åsiktsskillnader på ett insiktsfullt och konstruktivt sätt. Du kan och vill driva förändringsarbete och utveckla verksamheten samtidigt som du bibehåller struktur och ordning.

 Vi söker dig som:
• Är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning

• Har kyrkoherdeutbildning eller annan motsvarande behörighetsgivande utbildning inom ledarskap

• Har dokumenterad god ledarerfarenhet med tillhörande personal- och budgetansvar

• Samarbetar med alla inom ämbetet och är positiv till vigsel mellan samkönade par.

Meriterande är om du har erfarenhet av förändringsarbete och/eller teologisk forskning

 OBS!
Ange gärna i ditt personliga brev om du har preferenser till att erhålla tjänsten i en specifik församling

Är du nyfiken på tjänsten och vill läsa mer. 

Välkommen att söka tjänsten här senast 2019-05-01.

Kontaktpersoner
Kyrkoherde Johan Hedlund 016-4033601 johan.hedlund@svenskakyrkan.se