Meny

Apostladagen

Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar.

 

Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

Mark 3:7-19

Reflektion

Dagens text handlar om hur människor kallas att vara Guds apostlar. Att vara Guds sändebud och förmedla Guds budskap på jorden.

I bibelberättelsen handlar det om några få utvalda, de tolv lärjungarna som skulle följa honom, predika och ha makt att driva ut demonerna. Det är vad de ska ägna sina liv åt.  Senare i bibeln berättas det om hur Gud kallar fler apostlar, både kvinnor och män. Bland annat Paulus som missionerade och skrev brev och Junia, hon som fick uppdraget att föra kristendomen till Rom, dåtidens viktigaste stad.

Samtidigt tror jag att det finns en apostel inom oss alla, att vi all är utvalda av Gud. Jag tror inte att vi behöver ha några extraordinära gåvor eller förmågor. Vi behöver inte ha talets gåva eller några långa utbildningar. Jag tror att Gud kallar var och en av oss. Oavsett vem vi, oavsett vart livet har fört oss. Alla har vi ett uppdrag från Gud och Gud rustar oss att ta oss ann det uppdraget på just det sätt som Gud vill att vi ska göra det.

Det enda vi behöver göra är att be. 

Gud sänd mig.
Ta mig i bruk,
ge mig din kraft och sänd mig.
Amen.

Per Kallin Pålsson
Präst, Tomaskyrkan
S:t Ansgars församling, Eskilstuna