Foto: Ulf Tjärnström

Andlig vägledning

Andlig vägledning är en möjlighet till fördjupning, att bli mer lyhörd för Guds närvaro i ditt liv.

Andlig vägledning är en möjlighet till fördjupning, att bli mer lyhörd för Guds närvaro i ditt liv, att varsamt få närma dig och söka svar på de existentiella frågor som kantar din livsväg, en praktisk andlighet i vardagen. I gruppen delar vi tankar och reflektioner utifrån en bibeltext, en text du individuellt får möjlighet att fundera kring mellan våra träffar.

Vi träffas en gång/ månad under ett års tid. 
Gruppen startar onsdag 19 januari, 18:30–20:30 i Fors församlingshem. 

 “Mässa i stillhet” kl 18:00 i Fors kyrka firas varje onsdag.

För frågor och anmälan:
Pia Wikström, diakon, Tunafors församling
016–40 33 668, Pia.wikstrom@svenskakyrkan.se

Susanne Strömberg, diakon, Stenkvista-Ärla församling,
016–22 219, Susanne.stromberg@svenskakyrkan.se