2020 står vi i en Stilla vecka som inte är sig lik

I Stilla veckans drama blev inte så som de första följarna av Jesus hade tänkt sig. Det blev hemskt i stunden men längre fram öppnades deras ögon för något de inte hade sett förut.

Covid-19 är ett faktum så måste vi förhålla oss till det. Vi som församling och kyrka får predika hoppet, vi får fira gudstjänster. Vi ställer inte in med vi ställer om. I våra kyrkor i Eskilstuna kommer det att hållas gudstjänster, men inte för fler än 50 personer, inklusive personal. Det är viktigt att vi följer de regler som myndigheter ger oss men att vår drivkraft att be, bry oss och fira gudstjänst inte får tappas.

Du som är över 70 år ber jag att du ska stanna hemma, för din egen skull och för andras. Vi ber för dig, vi ber för alla, vi firar gudstjänst för dig liksom för alla. Men framförallt bryr vi oss om alla människor, därför ber jag dig som finns i riskgruppen att stanna hemma och vila i att i våra församlingar firas det gudstjänster, det bes böner och delas bröd för hoppets skull. Hoppet och löftet om den uppståndnes makt att sammanfoga död och liv till ett men där vi får landa i att livet segrar över döden.


Johan Hedlund
Kyrkoherde Eskilstuna Pastorat