Brudkrona

Till låns

I samtliga församlingar finns dopklänningar, kronor eller diadem och bårtäcken att låna. Här kan du se vad som finns att låna i de olika församlingarna.

Till dop finns dopklänningar att låna. Till vigsel finns brudkronor och diadem att låna. Till begravning finns bårtäcken att låna, för den som vill (täcket läggs ovanpå kistan). Det går bra att låna saker mellan de olika församlingarna i pastoratet. 

Att låna

Låna dopklädsel

Flera av dopklänningarna vittnar om kyrkans bygdehistoria, t ex har många dopklänningar sytts och broderats av församlingsbor eller medlemmar i syföreningarna och sedan skänkts till bygdens kyrka och många barn har under kyrkans historia döpts i dessa klänningar.

Låna brudkrona

Vissa brudkronor har skänkts av församlingsbor, vissa för över ett hundra år sedan, andra är nyare, t ex från 1960-talet och inköpta av församlingen.  

Låna bårtäcke

Det finns ett bårtäcke som är vävt i vacker blå färg, himlens färg, som får omsluta
kistan vid begravningen. Det finns även bårder i olika färger att lägga löst över exempelvis ett vitt bårtäcke.

Ladda ner foldrar