Foto: Shane Rounce

Samverkan med andra aktörer

Vi har löpande samverkan med olika samhällsaktörer.

Engelbrekts församling strävar efter att vara en tydlig och självklar del av samhället. Vi har löpande samverkan med olika samhällsaktörer, både som är verksamma inom Engelbrekts församling, inom Östermalmskontrakt och samhället i stort. Vi har bland annat kontakt med boendestöd/socialpsykiatrin, arbetsförmedlingen, fältassistenter samt Östermalms kristna råd och Vinternatt.