Matteuspassionen i Engelbrekt går in i ett nytt sekel

Nyhet Publicerad Ändrad

2023 firades framförandet av »kristenhetens största verk« – Johann Sebastian Bachs Matteuspassionen – 100 år i Engelbrektskyrkan. Läs den spännande bakgrunden till uruppförandet »på begripligt tungomål«. I år, 2024, kan du avnjuta verket på skärtorsdagen och långfredagen.

Tonsättaren Felix Mendelssohn kom att benämna Bachs Matteuspassion som »kristenhetens största verk«. Verket kom troligtvis under Bachs levnad att framföras endast vid fyra tillfällen för att efter tonsättarens död vila i stilla törnrosasömn fram till dess att en viss ung Felix Mendelssohn återupptäckte verket och framförde det på nytt 1829. Det kom att bli startskottet för den Bachrenässans som sedan följde.  Johann Sebastian Bach blev tämligen bortglömd för den breda allmänheten efter sin död och vi har kanske Mendelssohn att tacka för att vi idag känner till Bach och hela hans enorma produktion. Bach anses idag i de flesta läger som den oomtvistat störste tonsättaren av alla. Matteuspassionen skildrar Jesu Kristi lidande enligt Matteusevangeliets 26:e och 27:e kapitel. 

Våren 1922 uppmuntrar ärkebiskopen Nathan Söderblom Engelbrektskyrkans kyrkoherde Teodor Lindhagen att man på kommande Långfredag borde uppföra Bachs Matteuspassion och därmed lägga en grund för en tradition på den punkten. Ärkebiskopen hade under sin tid som professor i religionshistoria i Leipzig bevistat Matteuspassionen i Bachs kyrka, Thomaskyrkan i samma stad. Söderblom blev så gripen av verket att han sedan inte kunde tänka sig en Långfredag utan denna »Bachs predikan i toner«. 

 

Konsert i Engelbrektskyrkan 1929. Copyright: Monica Åhlén

Vid denna tidpunkt var det endast en månad kvar till Långfredag. David Åhlén, som då var Engelbrektskyrkans kantor insåg snabbt att detta skulle vara omöjligt att genomföra. Det saknades bland annat notmaterial. En ny översättning till svenska var också nödvändig. Beslutet att framföra verket på svenska var helt enligt Bachs tradition. D v s att framföra budskapet på ett »begripligt tungomål«. Detta har vi genom åren valt att stå fast vid. Att studera in ett sådant enormt verk var också en omöjlighet under så kort tid. David Åhlén fick i stället tjänstledigt under stilla veckan och påsken för att resa till Kreuzkirche Dresden och där studera verket för Kreuzkantor prof. Otto Richter samt höra denne dirigera Matteuspassionen. 
Vid hemkomsten satte en mycket gripen men ivrig David Åhlén i gång arbetet med att förbereda det första framförandet av Matteuspassionen som kom att äga rum Långfredagen den 30:e mars 1923. Detta återupprepade Åhlén varje år fram till sin pensionering 1956 med undantag för 1945 när hans kollega, organisten och tonsättaren Oskar Lindberg fick hålla i taktpinnen då David Åhlén brutit benet.  
Genom åren har flertalet av samtidens allra främsta sångare medverkat. Några namn som bör nämnas är Joel Berglund, Set Svanholm och Erik Saedén. På senare år kan nämnas Anna Larsson, Ann-Sofie von Otter, Malena Ernman, Peter Mattei, Olle Persson samt Karl-Magnus Fredriksson. Flera av dem Kungl. Hovsångare.

J. S. Bach: Matteuspassionen i Engelbrektskyrkan 2024

Skärtorsdag 28 mars kl 18.00
Långfredag 29 mars kl 18.00
 
Johan Schinkler, Kristus
Carl Unander-Scharin, evangelist
Ida Falk Winland, sopran 
Kristina Hammarström, alt
Mattias Gunnari, tenor
Karl-Magnus Fredriksson, bas
Engelbrekts kammarkör
Engelbrekts Unga Röster
Drottningholms Barockensemble
Medlemmar ur Sveriges Radios Symfoniorkester
Stefan Therstam, orgel
Bengt Eklund, dirigent