Foto: Mats Sandström

Våra kyrkor & församlingshem

Njutångers kyrka

Kyrkan härstammar från medeltiden och benämndes i äldre tider S:t Olofs och S:ta Marias kapell.

Enångers kyrka

Kyrkan stod klar 1852 och den första gudstjänsten firades på juldagen samma år.

S:ta Maria, Iggesund

S:ta Maria byggdes 1967 och är ritad av arkitekt Sven Ivar Lind.

Enångers gamla kyrka

Invigd åt jungfru Maria och apostlarna Bartolomeus och Andreas

Nianfors kyrka

Kyrkan byggdes 1797 på initiativ och bekostnad av Carlos och Claes Grill, dåvarande ägare till Iggesunds bruk.

Iggesunds kyrka

Iggesunds kyrka byggdes under slutet av 1880-talet och användes då som ett allaktivitetshus, auditorium, för byborna.

Långvinds kapell

Kapellet uppfördes under början av 1800-talet.

Våra församlingshem

Finns i Njutånger, Iggesund, Nianfors och Enånger.