Foto: Magnus Aronson/IKON

Samtal när man drabbats av sorg

Många upplever att sorgen blir lättare att hantera om man får dela den med någon

Enskilt stöd

När någon får sorg så påverkas livet på många olika sätt. I början kan det vara många praktiska saker som behöver lösa men med tiden brukar sorgen göra sig påmind. Vi kan reagera olika på sorg och förlust beroende på vår personlighet och våra tidigare erfarenheter, och ingen annan än du själv kan förstå hur just du känner.  Det kan vara en svår och viktig tid i en människans liv. Man behöver tid för att tänka och fundera.

Då är det värdefullt att ha vänner och ett bra nätverk som kan ge tröst och stöd och hopp om att livskänslan kommer att återvända.

Saknar du det nätverket eller behöver du av andra skäl någon utomstående att samtala med så är du varmt välkommen att ta kontakt.

Diakon Magdalena Olsson 0650-76545

Präst Simon Renöfält 0650-76548

 

Foto: Magnus Aronson/IKON