Njutångers kyrka

Kyrkan härstammar från medeltiden och benämndes i äldre tider S:t Olofs och S:ta Marias kapell.

Njutångers kyrka byggdes på 1200-talet och benämndes i äldre tider S:t Olofs och S:ta Marias kapell. Den var ursprungligen hälften så stor som nu och fick sin nuvarande storlek under 1400-talet. Den västra delen av kyrkan är den äldsta med en typ av takstolar, medan den östra halvan har en annan typ. Målningarna i kyrkans valv kom till på 1520-talet. Dessa kalkades över 1705. Samtidigt fick kyrkan en ny predikstol och kordekoration. 1928 togs målningarna fram och altarskåpet av Haaken Gulleson återinsattes. Kyrkan renoverades under hösten 2014, bland annat skedde en ombyggnation av orgeln som åter togs i bruk sommaren 2015.

Kyrkan används till församlingens huvudgudstjänster, förutom under sommaren då den söndagliga huvudgudstjänsten är förlagd till Enångers gamla kyrka.

Kyrkan används året runt till dop, vigsel och begravning.

Kyrkan har drygt 100 sittplatser.

Kyrkan är öppen för besök under sommaren, dagtid, då personal finns på kyrkogården. Den främre delen av kyrkan är larmad, men skulpturerna är möjliga att se.

Bokning sker genom församlingens expedition, tel: 0650-76540.