Nianfors kyrka

Kyrkan byggdes 1797 på initiativ och bekostnad av Carlos och Claes Grill, dåvarande ägare till Iggesunds bruk.

Nianfors kyrka byggdes 1797 på initiativ och bekostnad av Carlos och Claes Grill, dåvarande ägare till Iggesunds bruk. 1798 fick Nianfors en egen präst som hade sin bostad och expedition i rummen bredvid kyrkolokalen. Byggnaden är helt byggd i trä och tornet uppfördes 1883. Förutom kyrkorummet finns idag samlingslokal i byggnaden.

Kyrkan rymmer 80-90 besökare.

Inga ordinarie söndagliga gudstjänster firas i kyrkan, men julotta firas och minnesgudstjänst vid Allhelgonahelgen om det finns några avlidna/gravsatta i Nianfors.

Sommartid (maj-sep) anordnas musikaftnar "Tisdagskväll i Nianfors" i kyrkan var tredje vecka.

Kyrkan kan bokas för dop, vigsel och begravning. Kontakta församlingens expedition tel: 0650-76540.