Foto: IKON

Musik

”Under sång och dans skall man säga: Alla mina källor är i Dig” (Ps 87:7)
I en kristen församling är det naturligt att se gudstjänsten som centrum för kyrkans verksamhet. Det är i gudstjänsten som kyrkan, Guds folk, kommer samman för att också tillsammans få möta den levande Guden.
Kyrkomusikverksamheten i Enånger-Njutångers församling vill därför ha sitt fokus inställt på gudstjänsten.
Mycket av gudstjänstens karaktär av fest, vila, sorg och glädje finns i musiken.
Där det verbala ordet är för trubbigt tar musiken och liturgin vid.
Gudstjänstens musik är särpräglad gentemot annan musik genom att den kan fungera som tillbedjan och lovsång. Den är en levande musik i sin tid samtidigt som den uppehåller sambandet med traditionen.
 
I Enånger-Njutångers församling finns två kyrkokörer. Enångers kyrkokör övar på tisdagar kl 19.00 i Enångers församlingshem: Ledare är Ingrid Svensson. Njutånger-Iggesunds kyrkokör övar på torsdagar kl 19.00 i Iggesunds kyrka: Ledare är Mats Hylander. Bägge kyrkokörerna är fyrstämmiga blandade körer. (Med det menas att vi mestadels sjunger sånger som har två herrstämmor och två damstämmor.) Är du intresserad av att börja sjunga i kör är du välkommen att börja sjunga i någon av dessa körer.
Har du frågor kan du ringa till Ingrid Svensson 0650-765 46 eller Mats Hylander 0650-317 71.
I våra kyrkor anordnas årligen flera olika typer av musikgudstjänster och konserter.