Foto: Jim Elfström/IKON

Minnesblad

En gåva till en fond kan vara ett sätt att hedra minnet av en avliden.

Vi förmedlar gåvor till lokala och internationella ändamål.

Ett minnesblad förmedlas till kyrkan och begravningen och vi skickar även minnesblad till begravningar i hela Sverige.

Tänk på att posten tar några dagar på sig så att inte minnesbladet kommer för sent.

Lokala ändamål

Gåvor till lokal blomsterfond eller till verksamheten i församlingen

Internationella ändamål

Gåvor som förändrar världen