Miljöarbete

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett redskap för dem som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart för alla människor

 

  • Drivkraften är en teologisk övertygelse om att vi måste arbeta med frågor om hållbar utveckling.
  • Systemet bygger på en pedagogisk struktur som skapar en lärande organisation.
  • Arbetsmetoden med reflektion och samtal ger en bred förankring och delaktighet i arbetet.
  • Man får en helhetssyn på hur ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga faktorer samverkar i ett globalt och lokalt perspektiv.
  • Diplomeringsarbetet handlar om att utföra konkreta förbättringsåtgärder utifrån ett tillämpat målstyrt arbetssätt.
  • Metoden är ett verktyg som leder till förändrade värderingar och hållbara rutiner. 

I församlingen finns en miljögrupp med anställda och förtroendevalda som arbetar för att vår församling ska kunna ta emot Svenska kyrkans miljödiplomering.

Arbetet sker i flera steg. Först har de gjort en nulägesbeskrivning; Hur ser vår belastning på miljön ut i nuläget? Kyrkorådet har utifrån detta antagit en miljövision som lyder:

"Vi i Enånger-Njutångers församling vill tillsammans förvalta Guds skapelse på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill skapa förändringar så att kommande generationer får överta en friskare jord". 

 Utifrån visionen har följande policy formulerats

-Att vi i förkunnelse och handling vill verka för en hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser.

 -Att ständigt arbeta med förbättringar av vårt hållbarhetsarbete och följa aktuell lagstiftning.

 -Att bilda opinion, inspirera och utrusta människor att med förnuft och kärlek värna om miljön.

 -Att planering, beslut och verksamhet på alla nivåer ska ta hänsyn till hur miljön kan påverkas. 

 

Foto: Mats Sandström

 

Ett sopaggregat (se bilden ovan) som inte river upp damm finns.

Kyrkkaffe vid Enångers prästgård i samband med miljömässan 2016 Foto: Mats Sandström

På våra kyrkogårdar finns det särskilda behållare för batterier och för gravljus som drivs med batterier. 

Miljömässa firas i Enångers gamla kyrka, varje år, på midsommardagen. 

Foto: Ingela Fahlberg Kilarne

Församlingen har sedan många år elbilar på kyrkogårdarna i Iggesund, Njutånger och Enånger. På bilden våra vaktmästare Ola och Anders i Enånger.