Foto: Ingela Fahlberg Kilarne

Långvinds kapell

Kapellet uppfördes under början av 1800-talet.