Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkoråd & Kyrkofullmäktige

Här är våra politiker i kyrkorådet och kyrkofullmäktige!

Gudstjänst-Undervisning- Diakoni-Mission

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkoråd

Här är församlingens kyrkoråd 2022-2025

Kyrkofullmäktige

Det är vi som är församlingens kyrkofullmäktige 2022-2025