Kyrkofullmäktige

Det är vi som är församlingens kyrkofullmäktige

Ordförande,Gunilla Asplund, Socialdemokraterna

Vice Ordförande, Birgitta Persson, Centerpartiet

Monica Björkman, Socialdemokraterna

Ola Holmgren, Socialdemokraterna

Edward Mika, Socialdemokraterna

Örjan Vallin, Socialdemokraterna

Leif Fast, Socialdemokraterna

Torbjörn Bodare, Socialdemokraterna

Christin Berglund, Centerpartiet

Jörgen Bengtson, Centerpartiet

Sigrid Lundkvist, Frimodig Kyrka

Cecilia Fredin, Frimodig Kyrka

Ersättare:

Monika Andersson, Centerpartiet

Gullvi Westling, Centerpartiet

Gun-Britt Bergström, Fria Liberaler i Svenska Kyrkan

Birgitta Peräinen, Fria Liberaler i Svenska Kyrkan

Karin Karlstam, Frimodig Kyrka

Marie Veenhuis Diamant, Frimodig Kyrka

 Irmerli Hamberg, Fria Liberaler i Svenska Kyrkan

 

 

 

 

Gunilla Asplund

Gunilla Asplund

Enånger-Njutångers församling

Kyrkofullmäktige, ordförande, Kyrkoråd

Leif Fast

Leif Fast

Enånger-Njutångers församling

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd