Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Kistgravar/Urngravar

Kistgrav

Kistgravar är, som namnet beskriver, en plats avsedd för gravsättning av kista.

Urngrav

Urngrav, är som namnet beskriver, en plats avsedd för gravsättning av urna.

Gravrätt

Gravrätt är rätten att disponera en viss yta på kyrkogården. Rätten gäller från och med gravsättningen och 25 år framåt.

Gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare är den person eller de personer som innehar gravrätten. Det är oftast make/maka eller barn till den avlidne som är gravrättsinnehavare. Det är de anhöriga som har ansvaret att utse gravrättsinnehavare.