Foto: Ingela Fahlberg Kilarne

Iggesunds kyrka

Iggesunds kyrka byggdes under slutet av 1880-talet och användes då som ett allaktivitetshus, auditorium, för byborna.

Iggesunds kyrka byggdes under slutet av 1880-talet och användes då som ett allaktivitetshus för byborna. Konserter, föreläsningar och dans var några av verksamheterna. Ingen politisk agitation fick däremot förekomma.

Iggesunds bruk skänkte auditoriet till Njutångers församling som sedermera byggde om det till kyrka, när befolkningen ökade i Iggesund. 1936 stod den klar och i början av 1970-talet renoverades den till det utseende som den har idag.

Idag används kyrkan främst till musikframträdanden av olika slag, såsom konserter och musikaler, men även till morgonbön och bibelundervisning. Församlingens konfirmander har sina träffar där och Njutånger-Iggesunds kyrkokör övar i kyrkan. 2016 invigdes ett rum för enskilda samtal.

Kyrkan rymmer ca 140 besökare.