Meny

Gudstjänster

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum där Gud kommer församlingen till mötes i Ord och Sakrament.

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där Gud kommer församlingen till mötes i Ord och Sakrament. Kyrkans dag för huvudgudstjänst är söndagen eftersom Jesus Kristus uppstod på en söndag. De övriga gudstjänsterna som inte bara firas på söndagen är fria i formen och tar vara på sin samtids erfarenheter och uttrycksformer.

 

Tre söndagar i månaden firas högmässa. En söndag i månaden förläggs gudstjänsten till EFS, Njutånger.

Huvudgudstjänsten förläggs till Njutångers kyrka under vinterhalvåret och till Enångers gamla kyrka under sommarhalvåret.