Foto: Mats Sandström

Gudstjänster

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum där Gud kommer församlingen till mötes i Ord och Sakrament.

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där Gud kommer församlingen till mötes i Ord och Sakrament. Kyrkans dag för huvudgudstjänst är söndagen eftersom Jesus Kristus uppstod på en söndag. 

 

Under vinterhalvåret firas söndagens huvudgudstjänst Njutångers kyrka. En söndag i månaden firas den på EFS-kyrkan i Njutånger. Utöver dessa firas gudstjänster även i Enångers k:a, på S:ta Maria, Iggesund samt i Iggesunds k:a

Under sommarmånaderna firas huvudgudstjänsten i Enångers gamla kyrka.