Foto: Ingela Fahlberg Kilarne

Gudstjänst-Undervisning- Diakoni-Mission

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Syftet med den grundläggande uppgiften är att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och en kristen gemenskap. Församlingen har ansvar för verksamheten för alla som bor i och besöker församlingen. Där finns det alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning.