Foto: Linda Svensk/IKON

Gravskötsel

Vårt jobb och ert jobb.

Människor besöker våra kyrkogårdar av olika anledningar, många besöker graven eller minneslunden för sina nära och kära, en del söker lugnet som råder på kyrkogården, en del, till exempel släktforskaren, söker sina släktingar.

Oavsett vilken anledningen är vill man komma till en vacker och välskött kyrkogård.

Kyrkogårdsförvaltningen sköter stora delar av kyrkogården och våra vaktmästare är duktiga på att sköta våra fyra kyrkogårdar.

Skötsel av den enskilda gravplatsen är dock gravrättsinnehavarens ansvar, rensa ogräs, städa bort nedfallna löv och grenar, plocka bort vissnade blommor. Vi har verktyg att låna ut.

Gravrättsinnehavaren kan få hjälp med skötseln.

Kontakta församlingsexpeditionen för att teckna gravskötselavtal.

Prislista

Sommarskötsel 800 kr.
I detta ingår: plantering,bevattningslåda,byte av jord och rensning.
Beställning av sommarskötsel ska göras innan midsommar.

Ljung 125 kr.