Foto: Alex&Martin/IKON

Gravgrävning

Beskrivning i bilder.

 

Här nedan följer en beskrivning i bilder på hur vi utför gravgrävning.

Foto: Kenneth Åkerlund/Mikael Blomqvist

 

Stämpelramen läggs ut för att vi ska få rätt mått vid grävning.
Fyllningen läggs i en jordlåda.
Efter vi grävt en meter läggs undre och övre ramen dit.
Sedan påbörjas arbetet med stående stämpling.
Stämpelbrädorna är nu nere i sin fulla längd, 170 cm.
Påstigningsramper och lock läggs över graven.

Återfyllningsarbetet med spade börjar, vi täcker glipor mellan kista och stämpelbrädor.

Övre och undre ram lyfts bort.

Efter återfyllnaden läggs ett lager matjord på och sedan sår vi gräs.