Frivilliga - ideella medarbetare

Våra frivilliga - ideella medarbetare har många olika funktioner, till exempel så besöker de boende på våra servicehus, gör hembesök, utbildar och stödjer asylsökande och uppvaktar äldre församlingsbor som fyller år. Om du känner att du vill göra någon ideell insats i församlingen, kontakta oss. Du behövs!

 

Vi arbetar tillsammans i arbetslaget för att kunna göra detta till något meningsfullt. Här beskrivs några exempel på saker som man kan göra även om man bara har lite tid över. Det behöver inte nödvändigtvis vara insatser i kyrkans verksamhet, utan det kan även innefatta att hjälpa en medmänniska. Vi kanske tillsammans kan tänka ännu mera solidariskt i våra liv? Att hjälpa vänner och grannar med till synes små saker kan ha stor betydelse för någon annan. 

·         Har du en timme över?  Hjälp en granne eller vän med skjuts till affären.

·         Har du två timmar över? Ge en granne eller vän skjuts till kyrkan så får ni sällskap dit och en trevlig stund tillsammans under gudstjänsten.

·         Vill du vara ute och arbeta fysiskt tillsammans med andra under ett par timmar? Det finns möjlighet att hjälpa till att rensa pilgrimsleder! Gruppinsats!

·         Är du lärare eller har annan pedagogisk utbildning och kan tänka dig att ta ansvar för läxläsning efter skoltid?

·         Vill du göra en insats i någon av våra barn och ungdomsgrupper under en längre tid finns det möjlighet till det! Då våra verksamheter bygger mycket på förtroende är det viktigt att kunna göra ett åtagande över en längre tid.

 Kontakta oss om ni vill vara med på några av dessa insatser, eller har andra frågor eller förslag.