Foto: Louise Hedberg/IKON

Dop

Dopet ger livet ett större innehåll, om det så är för ditt barn eller dig själv. Dopet är en glädjefest då en ny medlem tas upp i vår kyrka.

DOPET - ETT SAKRAMENT.
Dopet som sker i vatten, i Faderns och Sonens och den Heliga Andes namn, är ett av våra två sakrament, instiftat av Jesus Kristus själv, till människans hjälp och salighet. När den som döps i den treeninge Gudens namn och begjuts med vatten eller sänks ner i dopets vatten, så handlar Gud genom sin Ande och gör den döpte delaktig i hela Kristi frälsningsgärning. I och med dopet inlemmas vi i Kristi kropp, som är kyrkan, och blir en levande sten i det andliga husbygget. Dopet innebär en ny födelse. Ett nytt liv börjar, ett liv i Kristus  som behöver omvårdnad och näring för att växa till mognad, en process som pågår hela människans liv.
 
DOPET OCH GUDSTJÄNSTEN
Kyrkobyggnaden är helgad (avskild) till möte mellan himmel och jord. Den är vår mötesplats, framför andra, med Gud Fader, Sonen och den Helige Ande. Där Gud och hans folk synliggör gemenskapen är också platsen för upptagandet och inlemmandet i Kristi kyrka och församlingens gemenskap.

 

 

I vår församling sker dop

  • i första hand inom den söndagliga huvudgudstjänstens ram
  • i andra hand i särskild dopgudstjänst, vid en doplördag en gång i månaden
  • i tredje hand på annan plats, om nöden så kräver

Gudstjänsten kan med fördel börja med procession där dopfamiljen och faddrarna går med.

Dopet kan ske genom att vatten begjuts på huvudet eller genom nedsänkning. I Enångers stora kyrka och i Njutångers kyrka finns medeltida djupa dopfuntar och i S:ta Maria, Iggesund en nyare dopfunt, som mycket väl kan brukas för nedsänkning.

Extra sång eller musik får gärna framföras vi dopgudstjänsten.

Inför dopet:

Kontakta församlingens expedition för att anmäla om dop. Tel: 0650-76540.

Tjänstgörande präst tar sedan kontakt med dopfamiljen eller den vuxne som önskar bli döpt, för att ha ett dopsamtal.