Foto: IKON

Begravning och kyrkogårdar

Vid livets slut kan människan bli överlämnad till Gud i begravningsgudstjänsten i någon av våra kyrkor. Du som anhörig har möjlighet att ge egna önskemål om musik, medverkan, utsmyckning och begravningssätt. Inför en begravningsgudstjänst tar våra präster kontakt med er för samtal.