Foto: IKON

Begravning och kyrkogårdar

Vid livets slut kan människan bli överlämnad till Gud i begravningsgudstjänsten i någon av våra kyrkor. Du som anhörig har möjlighet att ge egna önskemål om musik, medverkan, utsmyckning och begravningssätt. Inför en begravningsgudstjänst tar våra präster kontakt med er för samtal.

Vad är en begravning?

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den avlidne. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

Boka begravning

Ring expeditionen för information om hur och när du kan boka begravning.

Bårtäcke

En vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten.

Minnesblad

En gåva till en fond kan vara ett sätt att hedra minnet av en avliden.

Samtal när man drabbats av sorg

Många upplever att sorgen blir lättare att hantera om man får dela den med någon

Gravskick

En grav är en plats där man kan söka tröst och ro.

Gravgrävning

Beskrivning i bilder.

Gravskötsel

Vårt jobb och ert jobb.

Samtal när man drabbats av sorg

Många upplever att sorgen blir lättare att hantera om man får dela den med någon

Hembesök

Livet är inte alltid så skonsamt mot oss människor och då kan man behöva någon att tala med