Foto: Kristina Johansson

Bårtäcke

En vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten.

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten. Man har oftast valt en enklare kista och mindre blommor för att istället låta bårtäcket pryda kistan.

Två av våra kyrkor har egna bårtäcken, S:ta Maria, Iggesund och Enångers kyrka. De övriga kyrkor lånar dessa två bårtäcken.

Bårtäcke bokas i samband med bokning av begravning.

Historik:

Att använda bårtäcke är en gammal sedvänja. Redan på 1600- och 1700-talen förekom bårtäcke vid begravning och de flesta ägdes av församlingarna, men det förekom också att bårtäcket var en familjeklenod.

Under 1900-talet blev användandet av bårtäcke allt mindre vanlig. Det kan hänga ihop med att man istället började tillverka mer påkostade kistor och man prydde dessa med blomsterarrangemang.

Traditionen med bårtäcke har dock tagits upp igen i vår tid och har fått en renässans. Istället för påkostade kistor och stora blomsterarrangemang är det bårtäcket som pryder kistan.