Foto: Björn L

Vissefjärda kyrka

Vissefjärda kyrka är en landsortskyrka i historisk dacke- och skogsbygd på gränsen till Blekinge.

Kyrkan

På den vackra udden av kyrksjön kan man anta att den första kyrkan låg, en träkyrka byggd i samband med den tilltagande befolkningstillväxten på 1200-talet. Den nuvarande kyrkan, en stenkyrka, invigdes den 28 februari 1773.   

Det första man brukar lägga märke till inne i kyrkan är utan tvivel kyrkans värdefullaste klenod, den mollstämda altartavlan, målad av Pehr Hörberg 1795. Temat är Kristi nedtagande från korset. Motivet finns enbart målat på 3 av hans 87 altartavlor och antas vara ett beställningsverk. 

Den nyare dopfunten är tillverkad i kalksten 1938. Den äldre av ekträ tillverkad någon gång på 1600-talet. 

Ljuskronorna är av varierande ålder. Ljuskronan längst fram är inköpt 1691. 

Predikstolen är från 1842.

Orgeln är inköpt från Kalmar domkyrka 1883, men annars från 1700-talet. Orgeln har en rokokofasad och är helt mekanisk med 31 stämmor. Senaste renoveringen skedde 2000. 

Timklocka/Kyrkkista. Under läktaren ser man en gammal timklocka som skänktes av församlingens drängar 1776. Till höger om klockan ser man tavlan med alla drängars namn samt byarna de kom ifrån. Kyrkkistan har tre rejäla lås som anskaffades på slutet av 1700-talet på grund av de många inbrotten.

Det röda antipendiet under läktaren, inom glas, inköptes 1681. Initialerna står för familjen Otter och Hederstierna. 

Ovanför sakristians dörr sitter ett epitafium som tillhör den adliga ätten von Heinen. Sannolikt är den uppsatt över tygmästaren Johan Fredrik von Heinen, död 1741.

Kyrkogården

Kyrkan har inget kyrktorn. Klockorna är därför placerade i en klockstapel som i sitt nuvarande skick är från 1800- talet. Enligt sägnen skall klockstapeln vara rest på den plats där tidigare en borg stått. Den skulle ha hetat Vesaborg.

Väster om kyrkan ser man en vacker kulle. Ovanpå den står ett Kristusmonument, hugget i norsk labradorgranit. Monumentet är tillverkat av Arvid Källström 1949. Den bär inskriptionen: "Jag är vägen, sanningen och livet." 

Dackestenen. Bortom klockstapeln mot kyrkstallarna ser man en sten till minne av Dacke. Han hade en gård i Vissefjärda församling. Överst på stenen ser man en armborst som pekar mot Stockholm, där den forne "fienden" Gustav Vasa residerade.

kyrkön mittemot kyrkan ligger Minneslunden. Runt ön finns en promenadstig. Ett häckomgärdat trädgårdsrum med porlande vattenspel vänder sig mot en näckrosvik. Här finns en andaktsplats där man kan njuta stillhet, fira friluftsgudstjänster, dop och vigslar. Biskop Anders Wejryd invigde denna plats i augusti 1997. En askgravlund anlades 2012 på kyrkön.

På andra sidan Lyckebyån ser man kyrkstallarna. De är från mitten av 1800-talet. Förr fanns det en stenbro över ån som band samman kyrkan och kyrkstallarna. Den gamla vägen gick då längs kyrkogårdsmuren, över bron, genom kyrkstallarna. 

Välkomna till Vissefjärda kyrka!