Visitationshögmässa

19/5 Emmaboda kyrka

Under söndagen (19/5) hölls en avslutande visitationshögmässa i Emmaboda kyrka med efterföljande visitationsstämma. Kontraktsprosten Alf Johansson kunde inför ett 80-tal åhörare delge en sammanfattning av de intryck och den information han och notarien Monica Sölvesdotter Olsson fått till sig under de veckor de besökt pastoratet.
-Välskött, god ordning och engagerade medarbetare var några av de ord som nämndes.
Vi tackar Alf och Monica och kan i oktober se fram mot ett besök av biskopen som sätter punkt för visitationen för denna gång.