Kyrkor och församlingar

I vårt pastorat har vi fyra kyrkor. I alla våra fyra församlingar möts vi i gemenskap i gudstjänster, morgonböner, barngrupper, konfirmandgrupper, dagledigträffar och samtalsgrupper. Vi strävar efter en anda som kännetecknas av stark tillhörighet, delaktighet och ett stort engagemang! I mötet med andra människor växer vi själva som människor. Tänk vad spännande livet är!

Långasjö Kyrka

1789, det franska revolutionsåret, byggde bönderna i Långasjö under stora uppoffringar en ny kyrka.

Emmaboda kyrka

Emmaboda kyrka invigdes den 21 december 1941 av biskop Yngve Brilioth.

Vissefjärda kyrka

Vissefjärda kyrka är en landsortskyrka i historisk dacke- och skogsbygd på gränsen till Blekinge.

Algutsboda kyrka

Algutsboda kyrka

Välkommen till Algutsboda kyrka – en landsortskyrka i Vilhelm Mobergs hembygd.

Långasjö Församling 

Församlingsrådet

Ordförande: Annette Dahlskog

Tel.072 744 12 30

Emmaboda församling

Församlingsexpedition: Församlingshemmet i Emmaboda  
Telefon: 0471/10195

 

Församlingsrådet

Ordförande: Mona Jönsson

Tel. 070-812 14 77

Vissefjärda församlinG

Församlingsrådet

Ordförande: Annette Geyer Tel. 070 357 63 06

Algutsboda församling

                                 

Församlingsrådet

Ordförande: Lotta Lejon Stenberg

Tel. 070-733 13 27