Kyrkor och församlingar

I vårt pastorat har vi fyra kyrkor. I alla våra fyra församlingar möts vi i gemenskap i gudstjänster, morgonböner, barngrupper, konfirmandgrupper, dagledigträffar och samtalsgrupper. Vi strävar efter en anda som kännetecknas av stark tillhörighet, delaktighet och ett stort engagemang! I mötet med andra människor växer vi själva som människor. Tänk vad spännande livet är!

Långasjö kyrka

Långasjö Församling 

Församlingsrådet

Ordförande: Annette Dahlskog

Tel.072 744 12 30

Emmaboda församling

Församlingsexpedition: Församlingshemmet i Emmaboda  
Telefon: 0471/10195

 

Församlingsrådet

Ordförande: Mona Jönsson

Tel. 070-812 14 77

Vissefjärda församlinG

Församlingsrådet

Ordförande: Annette Geyer Tel. 070 357 63 06

Algutsboda församling

                                 

Församlingsrådet

Ordförande: Lotta Lejon Stenberg

Tel. 070-733 13 27