Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkor och församlingar

I vårt pastorat har vi fyra kyrkor. I alla våra fyra församlingar möts vi i gemenskap i gudstjänster, morgonböner, barngrupper, konfirmandgrupper, dagledigträffar och samtalsgrupper. Vi strävar efter en anda som kännetecknas av stark tillhörighet, delaktighet och ett stort engagemang! I mötet med andra människor växer vi själva som människor. Tänk vad spännande livet är!

Långasjö kyrka

Långasjö församling

Församlingsexpedition: Sockenstugan, Kyrkvägen i Långasjö

Präst: Ulla Sköldh Jonsson

Tel. 0471-254 56

Mobil. 070-812 86 41

E-post: ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se

Är på plats i Sockenstugan de flesta vardagar.
Välkommen in eller ring och avtala tid!

Församlingsrådet

Ordförande: Annette Dahlskog

Tel. 0471-505 63

Emmaboda församling

Församlingsexpedition: Församlingshemmet i Emmaboda

Präst: Johanna Juhlin

Tel. 0471- 254 51 

Mobil. 070-396 08 86

E-post: johanna.juhlin@svenskakyrkan.se 

Träffas säkrast efter överenskommelse på telefon eller via E-post. 

Församlingsrådet

Ordförande: Mona Jönsson

Tel. 070-812 14 77

Vissefjärda församling

Präst: Ulla Sköldh Jonsson

Tel. 0471-254 69

E-post: Ulla Sköldh Jonsson

Ring för att boka tid.

Församlingsrådet

Ordförande: Samuel Svensson

Tel. 0471-108 80

Algutsboda församling

Församlingsexpedtion: Sockenstugan, Kyrkbacken 1 Algutsboda                                    
Präst: Lina Petré

Tel. 0471-460 04

Mobil. 070-284 70 72

E-post: lina.petre@svenskakyrkan.se

Välkommen att titta in, eller ring för att boka tid!

Församlingsrådet

Ordförande: Ingrid Jensen

Tel. 070-266 39 99