Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkor och församlingar

I vårt pastorat har vi fyra kyrkor. I alla våra fyra församlingar möts vi i gemenskap i gudstjänster, morgonböner, barngrupper, konfirmandgrupper, dagledigträffar och samtalsgrupper. Vi strävar efter en anda som kännetecknas av stark tillhörighet, delaktighet och ett stort engagemang! I mötet med andra människor växer vi själva som människor. Tänk vad spännande livet är!

Långasjö kyrka

Långasjö Församling 

Församlingsrådet

Ordförande: Annette Dahlskog

Tel. 0471-505 63

Emmaboda församling

Församlingsexpedition: Församlingshemmet i Emmaboda  
Telefon: 0471/10195

 

Församlingsrådet

Ordförande: Mona Jönsson

Tel. 070-812 14 77

Vissefjärda församlinG

Församlingsrådet

Ordförande: Samuel Svensson

Tel. 0471-108 80

Algutsboda församling

                                 

Församlingsrådet

Ordförande: Ingrid Jensen

Tel. 070-266 39 99